matematik

Colinear System och Exempel

den kolinära vektorer De är en av de tre typerna av befintliga vektorer. Det handlar om de vektorer som ligger...

Trinomial av formen x ^ 2 + bx + c (med exempel)

Innan du lär dig att lösa trinomial av formen x ^ 2 + bx + c, och även innan man...

Isosceles triangeln funktioner, formel och område, beräkning

en isosceles triangel Det är en tresidig polygon, där två av dem har samma mätning och den tredje sidan en...

Skala triangel funktioner, formel och områden, beräkning

en skalentriangel Det är en tresidig polygon, där alla har olika mått eller längder; av den anledningen ges namnet scalene,...

Equilateral triangeln funktioner, egenskaper, formler och område

en liksidig triangel det är en polygon med tre sidor, där alla är lika; det vill säga de har samma...

Akutvinkel Triangle Egenskaper och Typer

den trianglar trianglar är de vars tre inre vinklar är akuta vinklar; det vill säga mätningen av vart och ett...

Transformerad Laplace-definition, historia, vad det är för, egenskaper

den transformerad från Laplace har varit under de senaste åren av stor betydelse i ingenjörsstudier, matematik, fysik, bland andra vetenskapliga...

Isometrisk omvandlingskomposition, typer och exempel

den Isometriska transformationer de är förändringar av position eller orientering av en viss figur som inte ändrar varken formen eller...

Binomial Theorem Demonstration and Examples

den binomialteorem är en ekvation som berättar för oss hur man utvecklar ett uttryck av formen (a + b)n för...