filosofi - Sida 2

Moderna etikegenskaper och representanter

den modern etik är den filosofiska disciplinen genom vilken moral, plikt, lycka, dygd och vad som är rätt eller fel i mänskligt...

Thomas Kuhn biografi, paradigmkoncept, andra bidrag

Thomas Samuel Kuhn Han var en fysiker, historiker och filosof av amerikanska vetenskapens tjugonde århundradet. Hans forskning gav ett viktigt...

Kritisk teori Ursprung, egenskaper, representanter och deras idéer

den kritisk teori Det är en tankegång som utgår från human- och samhällsvetenskapen, utvärderar och bedömer sociala och kulturella fakta. Den föddes...

Tales of Miletus Biografi, Bidrag, Tankar

Tales of Miletus (623-540 a.C.) var en filosof och stor grekisk tänkare som också vågade in i matematik, geometri, astronomi...

Solipsism historia, egenskaper och representanter

den solipsism Det är en form av tanke eller filosofisk ström vars huvudsakliga förutsättning är att den enda säkerheten som...

Hypotetisk syllogism Huvudegenskaper (med exempel)

en hypotetisk syllogism är en som börjar av flera dömningar baserade på hypoteser och slutar utvinna en giltig slutsats när...

Syllogism Struktur, Regler, Modes och Exempel

en syllogism Det är en form av deduktiv argumentation som börjar från en global kategorisk inställning för att nå en specifik och...

Saint Thomas Aquinas Biografi, Filosofi, Bidrag

Saint Thomas Aquinas (1225-1274) var en teolog, doktor i kyrkan, en Dominikanska friar, katolsk präst och en av de mest...

San Agustín de Hipona Biografi, filosofi och bidrag

Saint Augustine of Hippo (354-430) var en filosof och kristen teolog, betraktad som en av de mest inflytelserika helgonna i...