personlig utveckling - Sida 5

De 10 största hindren för kreativitet (hos barn och vuxna)

den kreativitetsbarriärer Huvudet är svårigheter att uppleva avlägsna relationer, tron ​​att fantasizing är slöseri med tid, förlitar sig för mycket...

Beslutsamhet 11 Viktiga tips för att övervinna det

den obeslutsamhet Det är oförmågan att välja avgörande mellan flera alternativ. Detta orsakar en känsla av obehag som varar över...

Tala ensam Vad säger psykologi? Är det bra eller dåligt?

Ditt inre tal, det du säger till dig själv, kan leda dig att vara älskad eller inte, glad eller olycklig,...

Personliga styrkor 10 Exempel och hur man arbetar

den personliga styrkor de utgör en uppsättning egenskaper eller förmågor som en person har. Användningen av denna typ av färdigheter...

Är du en robust person ... och du visste inte?

Har du lidit och gått igenom väldigt komplicerade streck under hela ditt liv, men i slutändan har du lämnat dem...

Kraften i det positiva sinnet 9 Verkliga exempel

I denna artikel kommer jag att förklara makt av positivt sinne och positivt tänkande, hur de arbetar och till och...

Riddaren för Oxidized Armor Sammanfattning och Analys

Riddaren i den rostiga rustningen -publicerad 1993 av Robert Fisher - är en vacker och kortfattad historia som lämnar ett...

Vad är meningen med livet och hur man hittar det? (med exempel)

Hitta meningen av livet är en av de uppgifter som många vuxna måste gå igenom i en viss ålder. I...

Inferiority Complex 5 tips för att övervinna det

den inferioritetskomplex Det är en känsla av brist på självkänsla och en ihärdig känsla av att inte vara lika med...