litteratur - Sida 7

Läsa rapportegenskaper, struktur, typer, exempel

den läsrapport är en text som försöker redogöra för vad som har lästs i en annan text så att en...

Accentueringsregler (med exempel)

den accentueringsregler är reglerna för placeringen av det grafiska märket som kallas tilde ('). Dess syfte är att ange den...

Lingvistiska resurser Typer, egenskaper och exempel

den språkliga resurser de är element som författaren använder för att producera texter som är av intresse för läsaren. I...

Förklarande resurser och exempel

den förklarande resurser De innehåller alla de strategier som vanligtvis finns i utkaststekster för att hjälpa sina läsare att förstå...

Sammanhållningsresurser Typer, Exempel

den sammanhållna resurser De är en serie grammatiska och lexiska element vars funktion är att förena de olika lokalerna som...

Magical Realism Ursprung, Egenskaper och Författare Utvalda

den magisk realism Det är en berättande strategi som används främst av latinamerikanska författare. Det kännetecknas av att fantastiska eller...

Litterära realismens ursprung, egenskaper, författare och enastående verk

den litterär realism Det var en litterär rörelse som utvecklades i mitten av artonhundratalet i Frankrike, senare spred sig till...

Spanska litterära realism historiska sammanhang, egenskaper, författare och verk

den Spansk litterär realism har den litterära strömmen uppstått i Spanien på mitten av artonhundratalet på grund av utvecklingen av det politiska...

Rubrik Tiger Egenskaper, Typer och Exempel

den rubrik tiger Det hänvisar till en uppsättning utbildningsmetoder som syftar till att göra korrekta bidrag i diskussionerna som äger...