Sociala färdigheter

Affektiva obligationer hur de utvecklar, typer, exempel

den affektiva obligationer De är djupa och varaktiga obligationer som förbinder en person med en annan genom rymden och tiden. Det är...

Shyness egenskaper, orsaker och hur man ska övervinna det

den blyghet Det är ett mönster av beteende som kännetecknas av kommunikativa svårigheter och social inhibering. Det är dock inte...

Alternativa och kompletterande kommunikationssystem (SAAC)

den Augmentativa och alternativa kommunikationssystem (SAAC och framåt) är de enheter eller system som hjälper och tillåter personer med kommunikationssvårigheter...

Känsla av tillhörande egenskaper, betydelse och exempel

den känsla av tillhörighet Det är en känsla av identifiering med en viss grupp, som kan sträcka sig från ett idrottslag till...

Vad är social känslighet?

den social känslighet Det är en individs förmåga att identifiera, uppfatta och förstå signaler och kontext i sociala interaktioner. Det...

Vad är socialt inflytande?

Termen socialt inflytande hänvisar till förändringen i individens bedömningar, åsikter eller attityder för att bli utsatt för andras bedömningar, åsikter...

Vad är aggressivitet?

den aggressivitet Det är en social interaktion, ofta skadlig, som är avsedd att påverka skada på en annan individ. Det...

Socialpsykologihistoria, studieobjekt, områden och representanter

den socialpsykologi är den disciplin som är ansvarig för att på ett vetenskapligt sätt studera inflytandet av andras närvaro (oavsett om det...

Sociala övningar Språktyper och praxis

den sociala metoder De är vanor och sätt att göra saker som är etablerade i ett samhälle och praktiseras på samma sätt...