litteratur - Sida 3

Oral Tradition Egenskaper, Typer

den muntlig tradition är det kommunikativa sociokulturella faktumet baserat på det talade språket genom vilket historisk, vetenskaplig och kulturell kunskap överförs...

Tomás Morales Castellano biografi stil och verk

Tomás Morales Castellano (1884-1921) var en spansk poet vars arbete var inramat inom modernismen, var också en föregångare till den...

Egenskaper och typer av texttyper

en textlig typologi Det består i klassificering och organisation av texter som gör systematisering av deras gemensamma egenskaper enligt vissa...

Disteethic Tilde-egenskaper och exempel

den oanständig tilde eller djurético accent är en som måste placeras på en svag vokal som ligger bredvid en stark vokal i...

Thomas Hardy biografi och verk

Thomas Hardy (1840-1928) var en brittisk romanförfattare, poet och arkitekt. Hans texter hade en realistisk stil, men påverkades i stor...

Populära texter Egenskaper och typer

den populära texter de är diskursiva manifestationer som är inramade i en viss kulturens rekreationstekster. Deras huvudsakliga funktion är att...

Inledande texter Egenskaper, struktur och typer

den inledande texter är de texter som en bok påbörjas och dess huvudsakliga funktion är att presentera arbetet och författaren. Det är...

Tekniska textegenskaper, exempel

en teknisk text är en skriftlig produktion som syftar till att utbilda och utbilda sig på teknisk innovation eller något som...

Narrativa textegenskaper och struktur

den berättande text är en typ av text som berättar en historia till mottagare via ett medium, det vill säga...