litteratur - Sida 2

Verbs Imperatives Definition och 81 Exempel

den imperative verbs de är verben som berättar att du gör någonting åt någon. De är vanligtvis placerade i början...

Verboids Egenskaper, Typer och Exempel

den verboids de är de opersonliga formerna av verb. De svarar inte direkt på ett ämne, men kräver hjälp och...

Språkvarianter och deras egenskaper (med exempel)

den språkliga varianter De definieras som en uppsättning olika tallägen. Dessa varianter framträder i kraft av talarnas sociala och kulturella...

Dialektala varianttyper och 17 exempel

den dialektala varianter de är variationer av ett visst språk, som ges i funktion av den geografiska platsen och att...

Litterära Vanguards vad de var och deras egenskaper

den litterära förskott De inkluderar alla de litterära rörelser som uppstod i Europa i början av 1900-talet, och som representerade...

Valle-Inclán biografi och färdiga verk

Valle-Inclan (1866-1936) var en spansk romanförfattare, poet och dramatiker som var en del av den litterära rörelsen som kallas modernism....

Litterära Ultraisms början, egenskaper och representanter

den litterära ultraismen Det var en spansk och latinamerikansk rörelse som utvecklades efter första världskriget. Det präglades av att föreslå...

Textual Plots Egenskaper, Typer, Exempel

den textual plots De är den ordning i vilken idéerna eller lokalerna distribueras och presenteras i en text. Denna speciella organisation...

Grekisk tragedi Ursprung, egenskaper, struktur, representanter

den Grekisk tragedi Det var en form av populärt drama som utfördes i teatrarna i antikens Grekland från slutet av...