vetenskap - Sida 5

Vilka är de primära och sekundära källorna?

den primära och sekundära källor är de informativa resurserna som består av skriftliga, muntliga, informella, formella, fysiska eller multimedia data,...

Vad är forskningskällorna?

den forskningskällor är de flera typerna av dokument som ger information och användbar kunskap som krävs för att utföra en...

Vad är reproducerbarhet och repeterbarhet?

Reproducerbarhet och repeterbarhet De är grundläggande principer för den vetenskapliga metoden. Genom båda är det möjligt att bekräfta experiment, samt...

Vad är befolkningen och provet av en undersökning?

den befolkning och provet av en undersökning är de grupper av individer som delar gemensamma egenskaper och analyseras med statistik...

Vad betyder det att vetenskapen är kumulativ?

"Vetenskapen är kumulativ" är en progressiv och linjär filosofisk inriktning på kunskap som har blivit kastad av vetenskap tack vare...

Vad skulle hända om jorden var närmare solen?

Om jorden var närmare solen atmosfärens densitet skulle orsaka en växthuseffekt. Förmodligen kommer temperaturen att stiga till 480 ° C och...

Vilka gaser orsakar överhettning av atmosfären?

Gaser som orsakar överhettning av atmosfären har varit kontinuerlig emission av människan sedan den industriella revolutionen, stiger permanent och generera...

Vad var Azoic Era? Huvudegenskaper

den det var azoisk Det var det äldsta och längsta steget i utvecklingen av planeten Jorden. Ordet azoica är av grekiskt...

Vilken form har komets banor?

Formen på komets banor kan vara elliptisk eller parabolisk. Den första forskaren som gjorde observationer av kometen och studerade sitt...