vetenskap - Sida 4

Vad är värmeledande material?

den värmeledande material är de som tillåter värme att överföra effektivt mellan en yta (eller en vätska) med hög temperatur...

Vad är Tactile Stimuli?

den taktila stimuli är alla de åtgärder som är avsedda att generera känslor som kan upplevas eller uppfattas av beröring.Känsla av...

Vad är bakgrunden till undersökningen? (med exempel)

den bakgrunden till undersökningen är den information som identifierar och beskriver historien, liksom vilken typ av problem som undersöks med...

Vad är Computational Algorithms?

den beräkningsalgoritmer De representerar en följd av steg som är utformade för att utföra en specifik uppgift. Det kan också...

Vilka är de beroende och oberoende variablerna? (Exempel)

den beroende och oberoende variabler de är de två huvudvariablerna för något experiment eller undersökning. Den oberoende (VI) är den som...

Vad är forskningsvariablerna?

den forskningsvariabler eller vetenskapligt experiment är faktorer som kan mätas, manipuleras och sannolikt kommer att förändras under undersökningen.De är en viktig...

Vad är materiens kvantitativa egenskaper?

den Kvantitativa egenskaper hos materialet är egenskaper hos det material som kan mätas - temperatur, massa, densitet ... - och...

Vad är kvalitativa egenskaper hos ämnet?

den materiella kvalitativa egenskaper de är en del av materiens fysikaliska egenskaper. De är de som inte kan uttryckas i...

Vad är oregelbundna galaxer?

den oregelbundna galaxer de är uppsättningar av stjärnor som inte är grupperade efter ett typiskt mönster. Medan de flesta galaxer...