elektronik

Termoelektriska kraftverk delar, funktioner och funktion

en termoelektrisk kraftverk, även känd som en termoelektrisk produktionsanläggning, är det ett system som bildar elproduktion genom att släppa ut...

Halvledare Typer, applikationer och exempel

den halvledar de är element som utför funktionen av ledare eller isolatorer selektivt beroende på de yttre förhållanden som de...

Induktansformel och -enheter, självinduktans

den induktans är egenskapen hos elektriska kretsar genom vilka en elektromotorisk kraft produceras på grund av passagen av elektrisk ström...

Gradient av potentiella egenskaper, hur man beräknar det och exempel

den potentiell gradient är en vektor som representerar förändringsförhållandet för den elektriska potentialen med avseende på avståndet i varje axel...

Historia Elektroskop, Hur Det Fungerar, Vad Det Serverar

en elektroskop är en anordning som används för att upptäcka förekomsten av elektriska laddningar i närliggande föremål. Det indikerar också...