biologi - Sida 2

Volvox egenskaper, taxonomi, reproduktion och näring

Volvox är ett slag av koloniala fytoflagellatalger. De är organismer av världsomspännande distribution, med cirka 35 arter som hittills är...

Vibrio cholerae egenskaper, taxonomi, morfologi, livsmiljö

Vibrio cholerae Det är en fakultativ, flagellerad anaerob gramnegativ bakterie. Arten är orsaken till kolersjukdom hos människor. Denna tarmsjukdom orsakar...

Ryggradsegenskaper, klassificering, nervsystemet, matsmältning, reproduktion

den vertebrater (Vertebrata) är en djurgrupp som kännetecknas av närvaron av ett skelett bestående av ryggkotor och en kranialbox med...

Hjortkaninegenskaper, livsmiljö, utfodring, reproduktion

den kanin rådjur, liten hjort eller liten pudu (Pudu mephistophiles) är den minsta rådjur i världen. Den kan mäta mellan...

Vegetation av Yucatan Huvudegenskaper

den Yucatan vegetation Den består av ett stort antal olika arter och sorter. Eftersom regionen är 70% täckt av skogar,...

Vegetation av Veracruz Huvudegenskaper

den vegetation i staten Veracruz Det är resultatet av förekomsten av faktorer som dess geografiska läge, klimat och jordtyp. Dessa har...

Pathways of Pentose Phases and Related Diseases

den vägen för pentosen fosfat, även känt som vidarebefordran monofosfat hexoser, är en grundläggande metabolisk väg vars slutprodukt ribosen krävs...

Genetiska variationer orsaker, källor och exempel

den genetisk variabilitet Det innehåller alla skillnader, vad gäller det genetiska materialet som finns i befolkningarna. Denna variation härrör från...

Vaquita marina (Phocoena sinus) egenskaper, livsmiljö, reproduktion

den vaquita marinaPhocoena sinus) Det är ett placental däggdjur som tillhör valet av valar (Cetacea). Det är en endemisk art...