teknik - Sida 2

Komponenter och typer av datornätverk

en datanätverk är ett system som består av två eller flera datorer med varandra, vars anslutning tillåter att dela och...

Vilka typer av produkter är gjorda med elastomerer?

den produkter som vi får från elastomerer De är så variabel som vi kan dela upp dem i olika sektorer...

Vad är kommunikationsenheter? Huvudegenskaper

den kommunikationsenheter De är enheter som genererar och / eller mottar analoga eller digitala signaler, vilket möjliggör utbyte av information....

Vad är byggteknik? Viktigaste funktionerna

den konstruktionsteknik De är en uppsättning tekniska tekniker som tillämpas på strukturella byggprocesser. De används också vid konstruktion av transportsystem,...

Vad är kompositmaskiner? (med 10 exempel)

den komplexa maskiner De kan vara så små som en mekanisk klocka eller så stor som en byggkran. De är...

Vad är tekniska skapelser?

den tekniska skapelser är alla de framsteg, innovationer och uppfinningar som har utvecklats sedan människan är en tänkande varelse. Vi...

Vad betyder GPI i sociala nätverk?

GPI, i sociala nätverk, betyder "tack för inbjudan". Det är en akronym som började användas från och med 2014. Som...

Vad är ett Människa-Maskinsystem? Huvudegenskaper

en människa-maskin system är integrationen av funktionerna hos en eller flera mänskliga operatörer med en maskin som bildar en enda...

Vad är ett protokoll i databehandling? Huvudegenskaper

en datorprotokoll avser en uppsättning fördefinierade regler för att standardisera utbytet av information i datoraktiviteter. Genom att följa samma protokoll...