Uppkomsten av arbetsklassen och den nya urban genomsnittsklassen på 1800-taletden framväxten av arbetarklassen och den nya stadsmidsklassen under 1800-talet Det var en process som började efter den industriella revolutionen och den progressiva försvinnandet av den gamla regimens strukturer.

Det betyder inte att samhället plötsligt förändras, det var snarare en omvandling som tog flera decennier.

På den tiden förstods arbetare som arbetarklass som började ockupera sina positioner i fabrikerna. Dessa började ersätta jordbruksarbetet som huvudkälla för arbetet.

För sin del var stadsmidsklassen en som började få tillgång till högre utbildning, många av dem med liberala yrken.

bakgrund

Begreppet "social klass" började användas under nittonde århundradet, eftersom det som fanns förrän var divisionerna mer märkta med födseln (förutom prästerskapet) än av den typ av arbete och studier som hade.

Även om det finns flera definitioner, hänvisar termen "social klass" till divisionen i samhället beroende på arbete och andra faktorer, såsom den ekonomiska nivån.

Således kallades arbetarna i fabrikerna "arbetarklass"; och bland annat handlades handlarna, hantverkarna och småborgarklassen "medelklassen".

Arbetsgrupp

Sedan den industriella revolutionen började ekonomins vikt växla från landsbygden till staden, där de stora fabrikerna byggdes.

Även om det med tillfälliga skillnader mellan de olika länderna är detta något som hände i hela Europa och i Amerika.

Till exempel, i England hände detta mycket tidigt, i Mexiko var det inte förrän Porfiriato, i mitten av 1800-talet.

Denna förändring ledde till uppkomsten av en ny social klass: arbetarklassen. Många av dem var tidigare bönder som var tvungna att migrera till städerna för att hitta arbete. De brukade sakna studier eller möjligheter att få dem, och deras inkomster var mycket låga.

Dessa förhållanden orsakade missbruk att vara mycket frekventa. Arbetarna hade inga arbetsrättigheter eller förhandlingsmakt.

På många ställen var barnen ens tvingade att arbeta. Ur marxistisk synvinkel var det proletariatet, vars enda rikedom var deras barn (avkommor).

Tillsammans med den här klassen såg arbetarnas rörelser, som försökte organisera arbetarna för att kämpa för förbättringar.

Under alla omständigheter var de tvungna att vänta till det tjugonde århundradet för att vissa saker började förändras.

Ny urban medelklass

Tillsammans med arbetarklassen är en annan av de stora nyheten i detta århundrade den gradvisa framväxten av en medelklass i städerna.

Tidigare hade det med den tydliga uppdelningen av den gamla regimen kun varit möjligt att skapa en högborgarklass bestående av stora ägare med stor köpkraft.

Den nya urbana medelklassen är resultatet av städernas växande betydelse i landstingens struktur, som ersätter livet på landsbygden. Således börjar markägare att flytta till bakgrunden.

På samma sätt bidrar tillgången till utbildning för vissa sociala sektorer i staden till framväxten av denna medelklass.

Det här är människor som har studier, många av dem avancerade och fokuserade på liberala yrken, som advokater, journalister eller läkare.

Deras inkomstnivå, även om den inte når högborgarklassens, är viktig, vilket gör att de kan vara inflytelserika.

Faktum är att revolutionära rörelser ofta leds av dem, som händer delvis i Europa eller i Mexiko.

referenser

  1. Historia och biografier. Bildandet av arbetsklassen i Europa. Hämtad från historiaybiografias.com
  2. Oyon Bañales, José Luis. Urban History and Workers History. Hämtad från etsav.upc.edu
  3. Nevada University Den industriella revolutionen och den sociala frågan. Hämtad från faculty.unlv.edu
  4. Helgeson, Jeffrey. Amerikansk arbets- och arbetsklasshistoria. Hämtad från americanhistory.oxfordre.com
  5. Historia doktor. Rich, poor and middle class life. Hämtad från historydoctor.net