historia - Sida 5

Tlatelolco-fördraget, orsaker och konsekvenser

Tlatelolco-fördraget är namnet på fördraget om förbud mot kärnvapen i Latinamerika och Karibien. Det är ett avtal som undertecknades den...

Sèvres fördrag Bakgrund, orsaker, mål och följder

den Sèvres fördrag Det var ett fredsavtal som trots att de undertecknades i slutet av första världskriget inte ratificerades av de...

San Ildefonsos fördrag (1777) Bakgrund, orsaker och konsekvenser

San Ildefonsos fördrag Det var en fördrag som undertecknades den 1 oktober 1777 mellan det spanska imperiet och det portugisiska...

Fördrag av Saint-Germain bakgrund, villkor och klausuler

den Fördraget om Saint-Germain Det är ett fredsavtal som undertecknades mellan de allierade krafterna (Frankrike, Storbritannien och USA) och Österrike, efter...

Fördrag om Neuilly Orsaker, Viktiga Punkter, Konsekvenser

den Neuilly-fördraget Det var ett avtal som undertecknades mellan företrädare för Bulgarien och de allierade nationerna som blivit segrade i...

Mon-Almontefördragets egenskaper, tecken och följder

den Mon-Almontefördraget nåddes en överenskommelse om att den mexikanska konservativa politikern Juan Almonte, med företrädaren för drottningen av Spanien Alejandro...

Maastrichtfördragets mål, signatärer och påverkan på ekonomin

den Maastrichtfördraget eller Europeiska unionens traktat Det är ett av de viktigaste avtalen som har gjorts inom organisationen av denna union av...

Fördrag av Guadalupe Hidalgo Bakgrund och Villkor

den Guadalupe Hidalgofördraget Det undertecknades mellan USA och Mexiko efter kriget som höll de två länderna under åren 1846 och...

Fontainebleaufördragets bakgrund, orsaker och konsekvenser

den Fontainebleaufördraget var ett avtal mellan Napoleons Frankrike och Spanien 1807. Syftet med detta avtal fördrag var tillåta passage av...